FRUŠKOGORSKI VINOGRADI D.O.O.

Miroslava Antića 4, Novi Sad, Srbija

Dunavska 5, Banoštor, Srbija

+381 (0) 21/6613-500
+381 (0) 64/889-0023

info@fruvin.com

www.fruvin.com

FRUŠKOGORSKI VINOGRADI D.O.O.
Miroslava Antića 4, Novi Sad, Srbija
Dunavska 5, Banoštor, Srbija
+381 (0) 21/6613-500
+381 (0) 64/889-0023
info@fruvin.com